Reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: dekorartpl@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres firmy DEKORART SP. Z O. O. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres e-mail Kupującego
  • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.


Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl